Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumpulla on monia etuja

Ilmalämpöpumppu tuo merkittävää säästöä lämmityskuluihin. Saavutettava hyöty alkaa välittömästi, kun lämpöpumppu asennetaan käyttöön. Näin ollen luvassa on säästöä lämmityskuluissa, vaikka energian hinta onkin ollut noususuuntainen viime vuosina. Useimmiten asunnon arvo myös nousee ilmalämpöpumpun myötä.

Laitteesta on myös hyötyä itse asunnolle, sillä laite puhdistaa sisäilmaa ja täten asunto voi paremmin. Helteisinä kesäpäivinä ilmalämpöpumppu viilentää mukavasti. Samassa yhteydessä asunnon kosteus pienenee, joka puolestaan vähentää homehtumisriskiä. Ilmalämpöpumppu on myös ekologisesti kestävä valinta; pienempi energiankulutus kuormittaa vähemmän luontoa.

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate ja käyttökohteet lyhyesti


Ilmalämpöpumppu koostuu kahdesta yksiköstä; sisä- ja ulkoyksiköstä. Ulkoyksikön kompressori tuottaa riittävän paineen kierrättämällä yksiköiden välillä kylmäainetta.

Ulkoyksikössä kylmäaine höyrystetään. Höyrystyessään kylmäaine sitoo lämpöenergiaa tehokkaasti itseensä. Tämän jälkeen kylmäaine siirretään sisäyksikölle, jossa se puolestaan nesteytyy ja luovuttaa lämpöä.

Ilmalämpöpumpun toimintaprosessiin kuluu parhaimmillaan vain noin viidesosa sähköenergiaa verrattuna siihen, minkä laite tuottaa takaisin lämpöenergiana. Eli pienemmällä sähkönkulutuksella saavutetaan tehokkaampi kokonaisratkaisu. Ilmalämpöpumppu toimii parhaimmillaan yhdessä esimerkiksi sähkö-, puu- tai öljylämmityksen tukena. Ilmalämpöpumpun avulla saadaan myös kierrätettyä esimerkiksi takan tuomaa lämpöhyötyä laajemmalle alueelle asunnossa.

Ilmalämpöpumppu (ILP)


Ilmalämpöpumppu soveltuu kaikkiin tiloihin ja rakennuksiin. Se on yksinkertainen asentaa, eikä se edellytä monimutkaisia asennusratkaisuja rakenteissakaan. Usein ilmalämpöpumppua hyödynnetään öljy- tai sähkölämmityksen tukena, jolla on suora vaikute lämmityskustannusten tehostamiseen.

Ilmalämpöpumput jaetaan kolmeen pääkategoriaan niiden asennettavan sijainnin mukaisesti. Eri Ilmalämpöpumppumalleja voidaan asentaa seinään, kattoon tai lattialle. Selkeästi yleisin on seinään asennettava ilmalämpöpumppu. Pumput ovat joko kaksitehoisia (lämmitys & viilennys) tai pelkästään viilentäviä.

Ilmalämpöpumppu lämmityslaitteena


Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää myös lämmittämiseen. Lämmityslaitteena toimiessaan ilmalämpöpumppu hyödyntää lämpöenergiaa höyrystyneestä kylmäaineesta. Ulkoyksikön puhallin siirtää lämpöenergiaa sisältävän kylmäaineen sisäyksikköön. Ilmalämpöpumpun sisäyksikössä oleva, lauhduttimessa höyrystynyt kylmäaine tiivistyy nesteeksi, jonka seurauksena lämpö saadaan puolestaan siirrettyä sisätiloihin puhaltimen avulla.

Lämpöpumpun tehokkuus perustuu siihen, että lämpöenergia ulkoilmasta sisäilmaan saadaan tuotettua merkittävästi edullisemmin, kuin esimerkiksi öljylämmityksellä tai sähkövastuksella toimivalla sähkölämmityksellä.

Ilmalämpöpumppu jäähdytyslaitteena


Tyypillisesti ilmalämpöpumppua käytetään viilentämiseen. Ilmalämpöpumppu toimii jäähdytyslaitteena päinvastoin, kuin lämmityslaite. Sisäyksikön kennossa höyrystyvä kylmäaine sitoo lämpöenergiaa huoneilmasta. Sisäyksikön puhallin kierrättää jäähtyneen kennon läpi sisäilmaa, joka vastaavasti tuottaa viileä puhallusilmaa sisätiloihin.

Sisäyksikön höyrystyneeseen kylmäaineeseen sitoutunut lämpöenergia siirtyy ulkoyksikköön, jossa kylmäaine tiivistetään nesteeksi. Nesteen lämpöenergia luovutetaan ulkoyksikön puhaltimen avulla ulkoilmaan.


Ilmalämpöpumpun asennuksen kotitalousvähennys vuonna 2023

Ilmalämpöpumpun asennustyö kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja sitä voi saada enintään 2250 euroa vuodessa. Vähennys on 40% arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Omavastuun osuus kotitalousvähennyksessä on 100 euroa. Lue lisää täältä.

Haluatko säästää lämmityskuluissa?